Sankara Nethralaya
Sankara Nethralaya
 
Sankara Nethralaya Bio Medical Waste Report 2023
SN Main CU SHAH JCOC
January 2023 January 2023 January 2023
February 2023 February 2023 February 2023
March 2023 March 2023 March 2023

JKCN SN RA PURAM SNK NEWTOWN
January 2023 January 2023 January 2023
February 2023 February 2023 February 2023
March 2023 March 2023 March 2023
    April 2023
    May 2023

Sankara Nethralaya Bio Medical Waste Report 2022
SN Main CU SHAH JCOC
January 2022 January 2022 January 2022
February 2022 February 2022 February 2022
March 2022 March 2022 March 2022
April 2022 April 2022 April 2022
May 2022 May 2022 May 2022
June 2022 June 2022 June 2022
July 2022 July 2022 July 2022
August 2022 August 2022 August 2022
September 2022 September 2022 September 2022
October 2022 October 2022 October 2022
November 2022 November 2022 November 2022
December 2022 December 2022 December 2022

JKCN SN RA PURAM  
January 2022 January 2022  
February 2022 February 2022  
March 2022 March 2022  
April 2022 April 2022  
May 2022 May 2022  
June 2022 June 2022  
July 2022 July 2022  
August 2022 August 2022  
September 2022 September 2022  
October 2022 October 2022  
November 2022 November 2022  
December 2022 December 2022  

 
 
 
Our Partner in Ophthalmic Research