International Faculty
Konrad Hille Christopher Liu
James Chodosh Jose Gomes
Jodhbir Mehta Tsutomu Ben Inatomi
Eleftherios Paschalis Thomas Dohlman
Mohamed Bahgat Goweida Avadhanam Venkat
Vincent Daien Gilad Litvin
Andrea Kfouri Pereira Gomes Swati Sangwan
Alfonso Vasquez Perez Ong Hon Shing

National Faculty
Quresh Maskati Samar Basak
Venkatesh Prajna Srinivas K Rao
Radhika Tandon Namrata Sharma
Rajesh Fogla Virender Sangwan
Nikhil Gokhale Sangeeta Wagh
Paras Mehta Vanathi Murugesan
Sayan Basu Vinay S Pillai
Vinay Agrawal Revathi R
Jayesh Vazirani Nidhi Gupta
Sharon D’souza Swapna Shanbhag
Sujatha Mohan Anand Parthasarathy
Anil Radhakrishnan Swati Singh
Prateek Gujjar Ramya Ravindran
Pragnya Rao Purvasha Narang
Murlidhar Rajagopalan
(Dermatologist)
Kaushik Bhojani
(Rheumatologist)
P.A. Mahesh (Pulmonologist) Malathi Munisamy (Dermatologist)
Dincy Peter (Dermatologist) Rashmi Kumari (Dermatologist)
R. Balasubramaniyam
(Nephrologist)
Krishnamurthy V (Rheumatologist)
S. Shanmugasundaram
(Oral and Maxillofacial Surgeon)
Aman Sharma (Rheumatologist)